MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Văn Võ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156530

Tên bưu cục: Văn Võ

Điện thoại: 01636010701

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cấp Tiến, Xã Văn Võ Văn Võ Chương Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>