MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vân Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 282310

Tên bưu cục: Vân Xuân

Điện thoại: 02113859654

Địa chỉ: Làng Xuân Húc, Xã Vân Xuân Vân Xuân Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>