MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vạn Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 453551

Tên bưu cục: Vạn Xuân

Điện thoại: 01256323974

Địa chỉ: Thôn Cang Khèn, Xã Vạn Xuân Vạn Xuân Thường Xuân Thanh Hoá

Xem chi tiết>>