MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vị Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vị Đông, Vị Thuỷ, Hậu Giang là Mã bưu chính 91229, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vị Đông, Vị Thuỷ, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vị Đông, Vị Thuỷ, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vị Đông, Vị Thuỷ, Hậu Giang là 91229.

2. Mã bưu chính 91229 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91229 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vị Đông Vị Thuỷ, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91229 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vị Đông, Vị Thuỷ, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vị Đông, Vị Thuỷ, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã Vị Đông, Vị Thuỷ, Hậu Giang có 5 số là 91229, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vị Đông, Vị Thuỷ, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vị Đông, Vị Thuỷ, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vị Đông, Vị Thuỷ, Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 912290

Tên bưu cục: Vị Đông

Điện thoại: 02933566188

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Vị Đông Vị Đông Vị Thuỷ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912301

Tên bưu cục: Vị Đông 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Vị Đông Vị Đông Vị Thuỷ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912302

Tên bưu cục: Vị Đông 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Vị Đông Vị Đông Vị Thuỷ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912303

Tên bưu cục: Vị Đông 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1a, Xã Vị Đông Vị Đông Vị Thuỷ Hậu Giang

Xem chi tiết>>