MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vị Hoàng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 420900

Tên bưu cục: Nam Định

Điện thoại: 02283848515

Địa chỉ: Sô´57, Đường Vị Hoàng, Phường Vị Hoàng Vị Hoàng Nam Định Nam Định

Xem chi tiết>>