MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vị Xuyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 422691

Tên bưu cục: Hàn Thuyên 1

Điện thoại: 643509

Địa chỉ: Sô´166, Đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên Vị Xuyên Nam Định Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 422690

Tên bưu cục: Khu 8

Điện thoại: 02283649249

Địa chỉ: Sô´425, Đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên Vị Xuyên Nam Định Nam Định

Xem chi tiết>>