MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Việt Hồng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 172780

Tên bưu cục: Việt Hồng

Điện thoại: 01655215550

Địa chỉ: Thôn Cổ Chẩm, Xã Việt Hồng Việt Hồng Thanh Hà Hải Dương

Xem chi tiết>>