MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Việt Thống

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222900

Tên bưu cục: Việt Thống

Điện thoại: 864523

Địa chỉ: Thôn Thống Thượng, Xã Việt Thống Việt Thống Quế Võ Bắc Ninh

Xem chi tiết>>