MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Bảo

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng là Mã bưu chính 18620, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng là 18620.

2. Mã bưu chính 18620 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 18620 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 18620 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng có 5 số là 18620, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 186201

Tên bưu cục: Đông Thái

Điện thoại: 885990

Địa chỉ: Sô´55, Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186340

Tên bưu cục: KHL Vĩnh Bảo

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186230

Tên bưu cục: Vĩnh Bảo

Điện thoại: 02553884302

Địa chỉ: Sô´129, Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186250

Tên bưu cục: Vĩnh Bảo

Điện thoại: 031.3885333

Địa chỉ: Sô´129, Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186200

Tên bưu cục: Vĩnh Bảo

Điện thoại: 02253885333

Địa chỉ: Sô´129, Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186380

Tên bưu cục: VP BĐH Vĩnh Bảo

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Hải Phòng

Xem chi tiết>>