MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Bảo

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang là Mã bưu chính 92124, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang là 92124.

2. Mã bưu chính 92124 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92124 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Bảo Rạch Giá, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92124 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang có 5 số là 92124, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 921282

Tên bưu cục: Chi Lăng

Điện thoại: 3923001

Địa chỉ: Sô´15, Đường Chi Lăng, Phường Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921289

Tên bưu cục: Kios Bưu điện Vĩnh Bão

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´02, Đường Phạm Hùng, Phường Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921240

Tên bưu cục: Ngô Quyền

Điện thoại: 863791

Địa chỉ: Sô´52, Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921281

Tên bưu cục: Nguyễn Thái Học

Điện thoại: 3923422

Địa chỉ: Sô´08, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921280

Tên bưu cục: Vĩnh Bảo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Phạm Hùng, Phường Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>