MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Điện

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam là Mã bưu chính 56420, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam là 56420.

2. Mã bưu chính 56420 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 56420 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Điện Điện Bàn, Quảng Nam.

Ngoài ra, Mã bưu chính 56420 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam có 5 số là 56420, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 564200

Tên bưu cục: Điện Bàn

Điện thoại: 02353867436

Địa chỉ: Sô´189, Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564230

Tên bưu cục: Điện Bàn

Điện thoại: 02353868678

Địa chỉ: Sô´189, Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564260

Tên bưu cục: Điện Bàn

Điện thoại: 02353867445

Địa chỉ: Sô´189, Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564204

Tên bưu cục: Phương Thảo

Điện thoại: 3716386

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Vĩnh Điện Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564214

Tên bưu cục: Số 10

Điện thoại: 3767777

Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Vĩnh Điện Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564202

Tên bưu cục: Vĩnh Điện

Điện thoại: 3716716

Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Vĩnh Điện Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564203

Tên bưu cục: Vĩnh Điện II

Điện thoại: 3716373

Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Vĩnh Điện Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564201

Tên bưu cục: Vĩnh Điện Iii

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Vĩnh Điện Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564212

Tên bưu cục: Vĩnh Điện IV

Điện thoại: 3716936

Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Vĩnh Điện Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564213

Tên bưu cục: Vĩnh Điện V

Điện thoại: 3716330

Địa chỉ: Khối 7, Thị Trấn Vĩnh Điện Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam

Xem chi tiết>>