MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Hội Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang là Mã bưu chính 88383, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang là 88383.

2. Mã bưu chính 88383 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 88383 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Hội Đông An Phú, An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 88383 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang có 5 số là 88383, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 883831

Tên bưu cục: An Phú Số 08

Điện thoại: 510699

Địa chỉ: Sô´tổ 12, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông Vĩnh Hội Đông An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883832

Tên bưu cục: An Phú Số 09

Điện thoại: 511087

Địa chỉ: Sô´tổ 22, Ấp 2, Xã Vĩnh Hội Đông Vĩnh Hội Đông An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883833

Tên bưu cục: An Phú Số 16

Điện thoại: 511260

Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp 1, Xã Vĩnh Hội Đông Vĩnh Hội Đông An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883838

Tên bưu cục: An Phú Số 19

Điện thoại: 517022

Địa chỉ: Sô´tổ 10, Ấp 2, Xã Vĩnh Hội Đông Vĩnh Hội Đông An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883830

Tên bưu cục: Vĩnh Hội Đông

Điện thoại: 02963826510

Địa chỉ: Sô´tổ 8, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông Vĩnh Hội Đông An Phú An Giang

Xem chi tiết>>