MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội là Mã bưu chính 12730, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội là 12730.

2. Mã bưu chính 12730 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12730 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Hưng Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12730 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội có 5 số là 12730, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 127314

Tên bưu cục: Đoàn Kết

Điện thoại: 6446513

Địa chỉ: Đường Đoàn Kết, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127312

Tên bưu cục: Đoàn Kết 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Đoàn Kết, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127308

Tên bưu cục: Đông Thiên

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127311

Tên bưu cục: Đông Thiên 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´xóm 4, Thôn Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127310

Tên bưu cục: Lĩnh Nam 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127304

Tên bưu cục: Tân Khai

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´xóm 5, Thôn Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127305

Tên bưu cục: Tân Khai 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Đội 6, Thôn Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127306

Tên bưu cục: Tân Khai 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´xóm 5, Thôn Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127307

Tên bưu cục: Tân Khai 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´xóm 5, Thôn Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127309

Tên bưu cục: Tân Khai 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´đội 5, Thôn Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127313

Tên bưu cục: Tân Khai 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´tổ 9, Thôn Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127319

Tên bưu cục: Tân Khai 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´tổ 6, Thôn Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127300

Tên bưu cục: Vĩnh Hưng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´tổ 9, Thôn Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127316

Tên bưu cục: Vĩnh Hưng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´239Vĩnh Hư, Thôn Thượng, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127317

Tên bưu cục: Vĩnh Hưng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´315 /313 ổ, Thôn Thượng, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127318

Tên bưu cục: Vĩnh Hưng 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Cụm 7Tân K, Thôn Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127320

Tên bưu cục: Vĩnh Hưng 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´117, Thôn Thượng, Phường Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>