MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Lộc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang là Mã bưu chính 88377, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang là 88377.

2. Mã bưu chính 88377 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 88377 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Lộc An Phú, An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 88377 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang có 5 số là 88377, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 883772

Tên bưu cục: An Phú Số 04

Điện thoại: 510998

Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883771

Tên bưu cục: An Phú Số 15

Điện thoại: 826624

Địa chỉ: Sô´tổ 15, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883777

Tên bưu cục: Phú Lộc

Điện thoại: 524600

Địa chỉ: Sô´tổ 13, Ấp Phú Yên, Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883770

Tên bưu cục: Vĩnh Lộc

Điện thoại: 02963826544

Địa chỉ: Sô´tổ 32, Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc An Phú An Giang

Xem chi tiết>>