MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vĩnh Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 446870

Tên bưu cục: Bồng Trung

Điện thoại: 02373840110

Địa chỉ: Làng Bồng Hạ, Xã Vĩnh Minh Vĩnh Minh Vĩnh Lộc Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 446871

Tên bưu cục: Vĩnh Minh

Điện thoại: 0949128064

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Vĩnh Minh Vĩnh Minh Vĩnh Lộc Thanh Hoá

Xem chi tiết>>