MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Nguyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà là Mã bưu chính 65245, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà là 65245.

2. Mã bưu chính 65245 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 65245 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Nguyên Nha Trang, Khánh Hoà.

Ngoài ra, Mã bưu chính 65245 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà có 5 số là 65245, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 652488

Tên bưu cục: Đảo Bích Đầm

Điện thoại: 02583898510

Địa chỉ: Khóm Bích Đầm, Phường Vĩnh Nguyên Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652452

Tên bưu cục: Số 1

Điện thoại: 884226

Địa chỉ: Sô´310A, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652453

Tên bưu cục: Số 10

Điện thoại: 884631

Địa chỉ: Sô´18B, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652454

Tên bưu cục: Số 18

Điện thoại: 590163

Địa chỉ: Sô´18, Đường Trần Phú Cầu Đá, Phường Vĩnh Nguyên Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652489

Tên bưu cục: Số 41

Điện thoại: 888476

Địa chỉ: Sô´182, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652490

Tên bưu cục: Số 69

Điện thoại: 889954

Địa chỉ: Sô´228, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652492

Tên bưu cục: số 91

Điện thoại: 599164

Địa chỉ: Khóm Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652460

Tên bưu cục: Trí Nguyên

Điện thoại: 590164

Địa chỉ: Khóm Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652450

Tên bưu cục: Vĩnh Nguyên

Điện thoại: 02583590013

Địa chỉ: Sô´15, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>