MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế là Mã bưu chính 53100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế là 53100.

2. Mã bưu chính 53100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 53100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Ninh Huế, Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, Mã bưu chính 53100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế có 5 số là 53100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 531004

Tên bưu cục: 66 Nguyễn Huệ

Điện thoại: 812111

Địa chỉ: Sô´66, Đường Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533130

Tên bưu cục: BCP nhanh Huế

Điện thoại: 02343826278

Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533140

Tên bưu cục: BCP Phổ thông Huế

Điện thoại: 3825828/3826278

Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531311

Tên bưu cục: Bến Nghé

Điện thoại: 823488

Địa chỉ: Sô´8, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531002

Tên bưu cục: Bệnh Viện Trung Ương Huế

Điện thoại: 822891

Địa chỉ: Sô´16, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531000

Tên bưu cục: Chuyển tiền

Điện thoại: 3823496

Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531001

Tên bưu cục: Đại Học Y

Điện thoại: 821681

Địa chỉ: Sô´8, Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531003

Tên bưu cục: Festival

Điện thoại: 825375

Địa chỉ: Sô´11, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531105

Tên bưu cục: Hai Bà Trưng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´51, Đường Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 530000

Tên bưu cục: Huế

Điện thoại: 3823496/3896666

Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531115

Tên bưu cục: KHL- Hành chính công

Điện thoại: 0234 3827990

Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531110

Tên bưu cục: KT - HCC Huế

Điện thoại: 054 3825829

Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 530100

Tên bưu cục: KT Thừa Thiên Huê

Điện thoại: 02343845888

Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531010

Tên bưu cục: Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 3825865

Địa chỉ: Sô´14B, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 530900

Tên bưu cục: Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 825829

Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531120

Tên bưu cục: Thương mại điện tử

Điện thoại: 0234 3837474

Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531130

Tên bưu cục: VP BĐT Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0543.827878

Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>