MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vĩnh Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 186430

Tên bưu cục: Vĩnh Phong

Điện thoại: 884995

Địa chỉ: Thôn Quán Khái, Xã Vĩnh Phong Vĩnh Phong Vĩnh Bảo Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186434

Tên bưu cục: Vĩnh Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Phần, Xã Vĩnh Phong Vĩnh Phong Vĩnh Bảo Hải Phòng

Xem chi tiết>>