MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Phúc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội là Mã bưu chính 11930, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội là 11930.

2. Mã bưu chính 11930 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11930 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Phúc Ba Đình, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11930 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội có 5 số là 11930, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 119340

Tên bưu cục: Cống Vị 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´462, Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 119339

Tên bưu cục: Đốc Ngữ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´102, Phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 119341

Tên bưu cục: Đội Cấn 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kiốt1 349, Phố Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 119337

Tên bưu cục: Đường Bưởi 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´362c, Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 119338

Tên bưu cục: Viện 354

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6 nhà 2, Dãy nhà A, Khu tập thể Tăng Thiết Giáp, Phường Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 119350

Tên bưu cục: Vĩnh Phúc

Điện thoại: 024.37260459

Địa chỉ: Dãy nhà D, Khu tập thể Di Dân Vĩnh Phúc 7,2 Ha, Phường Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 119345

Tên bưu cục: Vĩnh Phúc 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´107N1, Dãy nhà C, Khu tập thể Di Dân Vĩnh Phúc 7,2 Ha, Phường Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Ba Đình Hà Nội

Xem chi tiết>>