MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vĩnh Phúc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 315080

Tên bưu cục: Vĩnh Phúc

Điện thoại: 01694899655

Địa chỉ: Thôn Vĩnh An, Xã Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Bắc Quang Hà Giang

Xem chi tiết>>