MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vịnh Quý

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 272460

Tên bưu cục: Vĩnh Quý

Điện thoại: 01685600482

Địa chỉ: Xóm Sang Chỉa, Xã Vịnh Quý Vịnh Quý Hạ Lang Cao Bằng

Xem chi tiết>>