MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vinh Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 478842

Tên bưu cục: Phường Vinh Tân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´UBND- số 1, Đường Ngô Đức Kế, Phường Vinh Tân Vinh Tân Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>