MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai là Mã bưu chính 81507, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai là 81507.

2. Mã bưu chính 81507 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81507 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Tân Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81507 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai có 5 số là 81507, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 815070

Tên bưu cục: Vĩnh Tân

Điện thoại: 02513861456

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Vĩnh Tân Vĩnh Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815079

Tên bưu cục: Vĩnh Tân 3

Điện thoại: 961144

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Vĩnh Tân Vĩnh Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815080

Tên bưu cục: Vĩnh Tân 4

Điện thoại: 961170

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Vĩnh Tân Vĩnh Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815081

Tên bưu cục: Vĩnh Tân 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Vĩnh Tân Vĩnh Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815082

Tên bưu cục: Vĩnh Tân 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Vĩnh Tân Vĩnh Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815083

Tên bưu cục: Vĩnh Tân 7

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´729 tổ 17, Ấp 3, Xã Vĩnh Tân Vĩnh Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815084

Tên bưu cục: Vĩnh Tân 8

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´290 tổ 7, Ấp 6, Xã Vĩnh Tân Vĩnh Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815071

Tên bưu cục: Vĩnh Tân I

Điện thoại: 861673

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Vĩnh Tân Vĩnh Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815072

Tên bưu cục: Vĩnh Tân II

Điện thoại: 861769

Địa chỉ: Ấp 6, Xã Vĩnh Tân Vĩnh Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai

Xem chi tiết>>