MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre là Mã bưu chính 93180, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre là 93180.

2. Mã bưu chính 93180 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93180 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Thành Chợ Lách, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93180 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre có 5 số là 93180, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 931800

Tên bưu cục: Cái Mơn

Điện thoại: 02753898100

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hưng 1, Xã Vĩnh Thành Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931811

Tên bưu cục: Huỳnh Thị Rỷ

Điện thoại: 875146

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Bắc, Xã Vĩnh Thành Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931814

Tên bưu cục: Nguyễn Hoàng Long

Điện thoại: 898492

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hưng 2, Xã Vĩnh Thành Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931815

Tên bưu cục: Nguyễn Hoàng Long

Điện thoại: 898567

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hưng 2, Xã Vĩnh Thành Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931813

Tên bưu cục: Trần Đinh Thảo

Điện thoại: 898545

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Bắc, Xã Vĩnh Thành Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931812

Tên bưu cục: Trần Phi Vân

Điện thoại: 898438

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Bắc, Xã Vĩnh Thành Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931816

Tên bưu cục: Vĩnh Hưng 2

Điện thoại: 898335

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hưng 1, Xã Vĩnh Thành Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>