MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vĩnh Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 243409

Tên bưu cục: Vĩnh tiến

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Phiêng Sâu, Xã Vĩnh Tiến Vĩnh Tiến Tràng Định Lạng Sơn

Xem chi tiết>>