MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vĩnh Trụ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 401500

Tên bưu cục: Lý Nhân

Điện thoại: 02263870096

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạọ, Thị Trấn Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ Lý Nhân Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401550

Tên bưu cục: Lý Nhân

Điện thoại: 02263870096

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạọ, Thị Trấn Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ Lý Nhân Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401580

Tên bưu cục: Lý Nhân

Điện thoại: 02263870096

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạọ, Thị Trấn Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ Lý Nhân Hà Nam

Xem chi tiết>>