MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Tuy

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội là Mã bưu chính 11400, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội là 11400.

2. Mã bưu chính 11400 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11400 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11400 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội có 5 số là 11400, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 114082

Tên bưu cục: Lạc Trung

Điện thoại: 39716439

Địa chỉ: Sô´48, Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114080

Tên bưu cục: Minh Khai 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´638, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114084

Tên bưu cục: Minh Khai 2

Điện thoại: 36330665

Địa chỉ: Sô´454/39, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114085

Tên bưu cục: Minh Khai 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´350, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114086

Tên bưu cục: Minh Khai 7

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´464, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114081

Tên bưu cục: Minh Khai 8

Điện thoại: 36335021

Địa chỉ: Sô´SN1 624/12, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114000

Tên bưu cục: Minh Khai 9

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´433, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114078

Tên bưu cục: Vĩnh Tuy 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´34/133/101, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114079

Tên bưu cục: Vĩnh Tuy 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´37, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>