MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vũ Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 415820

Tên bưu cục: Vũ Ninh

Điện thoại: 02273822238

Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Ninh Vũ Ninh Kiến Xương Thái Bình

Xem chi tiết>>