MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vụ Quang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 295240

Tên bưu cục: Vụ Quang

Điện thoại: 835065

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Vụ Quang Vụ Quang Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>