MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xá Tổng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 383340

Tên bưu cục: Xá Tổng

Điện thoại: 0986732221

Địa chỉ: Bản Xa Tổng, Xã Xá Tổng Xá Tổng Mường Chà Điện Biên

Xem chi tiết>>