MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Bái

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 451130

Tên bưu cục: Xuân Bái

Điện thoại: 0916730883

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Xuân Bái Xuân Bái Thọ Xuân Thanh Hoá

Xem chi tiết>>