MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Xuân Đỉnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội là Mã bưu chính 12930, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội là 12930.

2. Mã bưu chính 12930 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12930 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12930 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội có 5 số là 12930, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 100043

Tên bưu cục: [EMS] Giao dịch Tân Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 101006

Tên bưu cục: [EMS] Giao dịch Tân Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129325

Tên bưu cục: Chợ Đầu Mối

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Lộc, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129050

Tên bưu cục: Đội Vận Chuyển

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100916

Tên bưu cục: Hà Nội EMS LT

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 101000

Tên bưu cục: Hà Nội EMS NT

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129326

Tên bưu cục: Khu Nhang

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Nhang, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129327

Tên bưu cục: Phạm Văn Đồng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kiốt 39, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129300

Tên bưu cục: Tân Xuân

Điện thoại: 8363568

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129321

Tên bưu cục: Tân Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129330

Tên bưu cục: Tân Xuân Cpn

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129030

Tên bưu cục: Tổ Đóng

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129040

Tên bưu cục: Tổ Mở

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129322

Tên bưu cục: Văn Thư Lưu Trữ

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129324

Tên bưu cục: Xóm Sở

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Sở, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129301

Tên bưu cục: Xuân Đỉnh

Điện thoại: 024 38389613

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>