MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Đỉnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 143315

Tên bưu cục: BCP [EMS] COD Tân Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 143330

Tên bưu cục: GD 26 Phạm Văn Đồng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 143310

Tên bưu cục: KHL Thăng Long 1

Điện thoại: 024.37633846

Địa chỉ: Sô´101, Dãy nhà CT1, Khu tập thể Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 143320

Tên bưu cục: Tân Xuân

Điện thoại: 024.32191731

Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>