MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Du

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 454740

Tên bưu cục: Xuân Du

Điện thoại: 0911268011

Địa chỉ: Thôn Làng Mỹ, Xã Xuân Du Xuân Du Như Thanh Thanh Hoá

Xem chi tiết>>