MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Dương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156960

Tên bưu cục: Xuân Dương

Điện thoại: 02433878199

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Xuyên Dương, Xã Xuân Dương Xuân Dương Thanh Oai Hà Nội

Xem chi tiết>>