MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Xuân Đường

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai là Mã bưu chính 81624, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai là 81624.

2. Mã bưu chính 81624 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81624 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Xuân Đường Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81624 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai có 5 số là 81624, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 816241

Tên bưu cục: Trước ĐL Xuân Đường

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Xuân Đường Xuân Đường Cẩm Mỹ Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816240

Tên bưu cục: Xuân Đường

Điện thoại: 727009

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Xuân Đường Xuân Đường Cẩm Mỹ Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816243

Tên bưu cục: Xuân Đường

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Xuân Đường Xuân Đường Cẩm Mỹ Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816244

Tên bưu cục: Xuân Đường

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Xuân Đường Xuân Đường Cẩm Mỹ Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816246

Tên bưu cục: Xuân Đường

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Xuân Đường Xuân Đường Cẩm Mỹ Đồng Nai

Xem chi tiết>>