MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 315280

Tên bưu cục: Xuân Giang

Điện thoại: 0945530567

Địa chỉ: Khu phố Trung Tâm, Xã Xuân Giang Xuân Giang Quang Bình Hà Giang

Xem chi tiết>>