MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Xuân Hà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55472, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng là 55472.

2. Mã bưu chính 55472 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55472 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Xuân Hà Thanh Khê, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55472 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng có 5 số là 55472, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 554802

Tên bưu cục: Điện Biên Phủ 2

Điện thoại: 711563

Địa chỉ: Sô´15, Đường Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554721

Tên bưu cục: Hà Huy Tập

Điện thoại: 722962

Địa chỉ: Sô´84, Đường Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554790

Tên bưu cục: Kỳ Đồng

Điện thoại: 3713392

Địa chỉ: Sô´110, Đường Kỳ Đồng, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554803

Tên bưu cục: Lê Độ 3

Điện thoại: 711850

Địa chỉ: Sô´25, Đường Lê Độ, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554723

Tên bưu cục: Nguyễn Đức Trung

Điện thoại: 711701

Địa chỉ: Sô´01, Đường Nguyễn Đức Trung, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554794

Tên bưu cục: TK10

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554795

Tên bưu cục: TK6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´622, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554796

Tên bưu cục: TK7

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´910, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554797

Tên bưu cục: TK8

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´695, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554798

Tên bưu cục: TK9

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´756, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554720

Tên bưu cục: Trần Cao Vân 2

Điện thoại: 711003

Địa chỉ: Sô´476, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554722

Tên bưu cục: Trần Cao Vân 3

Điện thoại: 7111392

Địa chỉ: Sô´582, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>