MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Hòa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 283461

Tên bưu cục: Phùng Duy

Điện thoại: 880415

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Xuân Hòa Xuân Hòa Phúc Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283460

Tên bưu cục: Xuân Hòa

Điện thoại: 02113863072

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Xuân Hòa Xuân Hòa Phúc Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>