MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 335490

Tên bưu cục: Xuân Hòa

Điện thoại: 01697121869

Địa chỉ: Thôn Bản Vắc, Xã Xuân Hoà Xuân Hoà Bảo Yên Lào Cai

Xem chi tiết>>