MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Xuân Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai là Mã bưu chính 81394, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai là 81394.

2. Mã bưu chính 81394 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81394 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Xuân Hưng Xuân Lộc, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81394 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai có 5 số là 81394, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 813944

Tên bưu cục: Trước UBND xã Xuân Hưng

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Xuân Hưng Xuân Hưng Xuân Lộc Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813940

Tên bưu cục: Xuân Hưng

Điện thoại: 02513873003

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Xuân Hưng Xuân Hưng Xuân Lộc Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813941

Tên bưu cục: Xuân Hưng

Điện thoại: 873937

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Xuân Hưng Xuân Hưng Xuân Lộc Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813942

Tên bưu cục: Xuân Hưng 2

Điện thoại: 756666

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Xuân Hưng Xuân Hưng Xuân Lộc Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813943

Tên bưu cục: Xuân Hưng 3

Điện thoại: 756523

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Xuân Hưng Xuân Hưng Xuân Lộc Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813949

Tên bưu cục: Xuân Hưng 4

Điện thoại: 873516

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Xuân Hưng Xuân Hưng Xuân Lộc Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813950

Tên bưu cục: Xuân Hưng 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Xuân Hưng Xuân Hưng Xuân Lộc Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813951

Tên bưu cục: Xuân Hưng 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Xuân Hưng Xuân Hưng Xuân Lộc Đồng Nai

Xem chi tiết>>