MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Huy

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 293060

Tên bưu cục: Xuân Huy

Điện thoại: 826836

Địa chỉ: Khu 4, Xã Xuân Huy Xuân Huy Lâm Thao Phú Thọ

Xem chi tiết>>