MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Khanh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 154280

Tên bưu cục: Xuân Khanh

Điện thoại: 02433838144

Địa chỉ: Sô´0, Đường Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh Xuân Khanh Sơn Tây Hà Nội

Xem chi tiết>>