MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Xuân La

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội là Mã bưu chính 12420, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội là 12420.

2. Mã bưu chính 12420 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12420 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Xuân La Tây Hồ, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12420 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội có 5 số là 12420, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 124080

Tên bưu cục: BCP Tây Hồ

Điện thoại: 024.37190357

Địa chỉ: Sô´595, Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La Xuân La Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124201

Tên bưu cục: độc lập - UBND quận Tây Hồ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´675, Phố Vệ Hồ, Phường Xuân La Xuân La Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124260

Tên bưu cục: Khu đô thị Ciputra

Điện thoại: 024.37589058

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La Xuân La Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124248

Tên bưu cục: Xuân La

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´cụm 5, Tổ 34, Phường Xuân La Xuân La Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124249

Tên bưu cục: Xuân La 1

Điện thoại: 37533437

Địa chỉ: Sô´453, Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La Xuân La Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124250

Tên bưu cục: Xuân La 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´43 cụm 5, Tổ 34, Phường Xuân La Xuân La Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124251

Tên bưu cục: Xuân La 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´11 cụm 2, Tổ 11, Phường Xuân La Xuân La Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124252

Tên bưu cục: Xuân La 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´16cụm 5, Tổ 34, Phường Xuân La Xuân La Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124253

Tên bưu cục: Xuân La 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6 cụm 5, Tổ 34, Phường Xuân La Xuân La Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>