MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Lam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 451060

Tên bưu cục: Xuân Lam

Điện thoại: 0978503826

Địa chỉ: Thôn Phúc Lâm, Xã Xuân Lam Xuân Lam Thọ Xuân Thanh Hoá

Xem chi tiết>>