MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Mai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156200

Tên bưu cục: Xuân Mai

Điện thoại: 02433840101

Địa chỉ: Sô´0, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>