MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 427150

Tên bưu cục: Lạc Quần

Điện thoại: 02283885301

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Xuân Ninh Xuân Ninh Xuân Trường Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 427151

Tên bưu cục: Xuân Ninh

Điện thoại: 0912844791

Địa chỉ: Xóm Hưng Nhân 1, Xã Xuân Ninh Xuân Ninh Xuân Trường Nam Định

Xem chi tiết>>