MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 237320

Tên bưu cục: Xuân Phú

Điện thoại: 02043871594

Địa chỉ: Thôn Đông Phú, Xã Xuân Phú Xuân Phú Yên Dũng Bắc Giang

Xem chi tiết>>