MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Phương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 129625

Tên bưu cục: Ngọc Mạch

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Ngọc Mạch, Xã Xuân Phương Xuân Phương Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129623

Tên bưu cục: Nhổn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´32, Đường 30, Xã Xuân Phương Xuân Phương Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129611

Tên bưu cục: Nhổn 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Xuân Phương Xuân Phương Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129624

Tên bưu cục: Xóm Chợ

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Xuân Phương Xuân Phương Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129629

Tên bưu cục: Xuân Phương

Điện thoại: 0965868679

Địa chỉ: Thôn Thị Cẩm, Phường Xuân Phương Xuân Phương Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>