MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Xuân Quang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai là Mã bưu chính 33433, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai là 33433.

2. Mã bưu chính 33433 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 33433 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Xuân Quang Bảo Thắng, Lào Cai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 33433 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

Mã bưu chính Phường xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai có 5 số là 33433, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 334330

Tên bưu cục: Bắc Ngầm

Điện thoại: 02143864430

Địa chỉ: Thôn Bắc Ngầm, Xã Xuân Quang Xuân Quang Bảo Thắng Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 334331

Tên bưu cục: Xuân Quang

Điện thoại: 3862190

Địa chỉ: Thôn Xuân Tiến, Xã Xuân Quang Xuân Quang Bảo Thắng Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 334360

Tên bưu cục: Xuân Quang

Điện thoại: 02143862190

Địa chỉ: Thôn Làng Bạc, Xã Xuân Quang Xuân Quang Bảo Thắng Lào Cai

Xem chi tiết>>