MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Quang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 334330

Tên bưu cục: Bắc Ngầm

Điện thoại: 02143864430

Địa chỉ: Thôn Bắc Ngầm, Xã Xuân Quang Xuân Quang Bảo Thắng Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 334331

Tên bưu cục: Xuân Quang

Điện thoại: 3862190

Địa chỉ: Thôn Xuân Tiến, Xã Xuân Quang Xuân Quang Bảo Thắng Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 334360

Tên bưu cục: Xuân Quang

Điện thoại: 02143862190

Địa chỉ: Thôn Làng Bạc, Xã Xuân Quang Xuân Quang Bảo Thắng Lào Cai

Xem chi tiết>>